Strona Główna
O firmie
Produkty
Materiały eksploatacyjne
Środki chemiczne
Serwis i doradztwo
Współpraca
Patenty
Referencje
Adres firmy
Polityka prywatności
Aktualności


 

Form-Pat Sp. z o.o. została założona w roku 1999. Od początku swego istnienia firma zajmuje się projektowaniem, doradztwem, produkcją, sprzedażą i serwisowaniem szerokiej gamy urządzeń do ochrony środowiska oraz systemów magazynowania artykułów przemysłowych i handlowych.
Wysokiej klasy specjaliści zatrudnieni w firmie tworzą profesjonalny zespół, przygotowujący nowe opracowania techniczne i logistyczne w zakresie ochrony środowiska. W tej dziedzinie współpracujemy również z wieloma, oferującymi najnowsze technologie, wyspecjalizowanymi firmami europejskimi
- we Włoszech i Niemczech (FOREMCO, LOFT, PANSAN, ROSOMA, ES+S, ProEnteceast, CVH Gruppe, Biothys, Stulz), których jesteśmy wyłącznymi przedstawicielami na rynku polskim oraz rynkach krajów nadbałtyckich.

Produkujemy również urządzenia do ochrony środowiska, które objęte są ochroną patentową RP: urządzenie do usuwania szlamu lakierniczego ZBIERAK, urządzenie do oczyszczania wody AquaClean, instalację mieszającą, prasę do wytłaczania szlamu lakierniczego.

Dlaczego ekologia
Mając na uwadze szereg problemów i wyzwań dotyczących ochrony środowiska firma Form-Pat Sp. z o.o. postawiła sobie za zadanie przedstawienie zakładom przemysłowym nowych technologii umożliwiających minimalizację ilości odpadów poprodukcyjnych przy zachowaniu zasady maksymalnego odzysku surowców wtórnych, chroniąc jednocześnie środowisko naturalne.

Cel
Celem, który sobie stawiamy jest zapewnienie Państwu łatwego i szybkiego dostępu do nowoczesnej wiedzy i bogatych doświadczeń.
Podstawą realizacji tego celu jest profesjonalizm naszego działania, propozycje nasze wychodzą naprzeciw coraz bardziej rygorystycznym przepisom i normom europejskim dotyczących ochrony środowiska.

Opracowujemy i wprowadzamy na rynek najnowsze technologie do ochrony środowiska.

 

Zakres naszej działalności obejmuje:

Doradztwo, projektowanie, produkcja i sprzedaż urządzeń do ochrony środowiska:

  • urządzenia do destylacji i odzysku zanieczyszczonych rozpuszczalników
  • urządzenia do oczyszczania wodnych odpadów przemysłowych
  • urządzenia do rozdzielania emulsji wodno-olejowych
  • urządzenia do uzdatniana wody z każdego rodzaju zanieczyszczeń
  • urządzenia do oddzielania szlamu lakierniczego od wody przy lakierowaniu w kabinach i ścianach wodnych
  • prasy do wytłaczania szlamu lakierniczego oraz zgniatania puszek
  • urządzenia myjące do zastosowania we wszystkich dziedzinach przemysłu

 

 

Doradztwo i sprzedaż środków do oczyszczania wody obiegowej w kabinach lakierniczych (koagulanty) oraz do oddzielania emulsji olejowych od wody.

 

Doradztwo i sprzedaż środków chemicznych do obróbki powierzchni metalowych i z tworzyw sztucznych mających zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu.

 

Suszenie i termiczna utylizacji osadów ściekowych. Kompleksowe technologie z zakresu obróbki osadów ściekowych.

 

Opatentowana technologia Biothys do neutralizacji uciążliwych zapachów i lotnych związków organicznych.

 

Doradztwo i sprzedaż urządzeń osuszających i odwadniających do redukcji odpadów pokarmowych.

 

Doradztwo, projektowanie, produkcja i sprzedaż:

  • urządzeń "Paternoster" do optymalnego magazynowania wykładzin i dywanów
  • urządzeń "Paternoster" do wysokiego magazynowania artykułów przemysłowych

Profesjonalny serwis we wszystkich w/w dziedzinach.

 

Pełne informacje o proponowanych usługach, urządzeniach do ochrony środowiska i innych urządzeniach możecie Państwo uzyskać w siedzibie firmy w Szczecinie:

 

FORM-PAT  Sp. z o.o.      ul. Lednicka 6B        tel. +48 91 42 82 868÷870         http://www.formpat.com.pl.pl

           
71-006 Szczecin          fax +48 91 42 82 463          e-mail: form-pat@formpat.com.pl.pl

 

© 2008 Form-Pat Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone