instalacje do biogazowni
termiczna utylizacja odpadów osady ściekowe destylarki

instalacje do biogazowni

PL - 71- 006 Szczecin
ul. Lednicka 6B

Tel    +48 091 42 82 868 - 870

e-mail: form-pat@formpat.com.pl

Fax     +48 091 42 82 463

www.formpat.com.pl

We are looking forward to a good cooperation with you!

dezodoryzacja
osady ściekowe
termiczna utylizacja odpadów